Informasjon om Rhino Horn

Detaljer om Rhino Horn

 • Rhino Horn er medisinsk utstyr til neseskylling med saltvann.
 • Ansvarlig produsent av Rhino Horn er Yogaprosess AS, Oslo, Norge.
 • Produksjonen av Rhino Horn begynte i 1998.
 • Per Peo Olsen har designet Rhino Horn.
 • Rhino Horn er fremstilt av resirkulerbar PEHD (PolyEthylene High Density).
 • “Nesehorn” er et registrert varemerke i Norge, “Næsehorn” er et registrert varemerke i Danmark og “Rhino Horn” er et registrert varemerke i Norge, EU, Tyrkia, Israel, Thailand, USA, Canada, Russland, Hviterussland, Armenia, Kirgisistan og Kasakhstan.
 • “Rhino Horn Junior” er registrert som varemerke i Norge og EU.
 • Rhino Horn og Rhino Horn Junior er CE-merket ifølge Forordning (EU) 2017/745 som et medisinsk utstyr i risikoklasse I.
 • Rhino Horn produseres under standarden ISO 13485:2017, et kvalitetssertifikat for produksjon av medisinsk utstyr.
 • Rhino Horn og Rhino Horn Junior har gjennomgått en REACH 168 test, en EU-definert test for å avdekke om det finnes noen av 168 farlige kjemikalier (SVHC – Substances of Very High Concern) som omfattes av REACH-systemet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Rhino Horn inneholder ikke minste spor av noen av disse farlige kjemikaliene. Rhino Horn inneholder for eksempel ikke ftalater, kadmium eller bisfenol A.
 • Rhino Horn er registrert i Legemiddelverkets nasjonale norske register for medisinsk utstyr (Utstyrsregisteret) under betegnelsen Nasal Irrigation Applicator etter nomenklaturet GMDN category 9, group 41599.
 • Legemiddelverket har utstedt et Free Sales Certificate for Rhino Horn og Rhino Horn Junior slik at det fritt kan omsettes i hele EØS-området (EU + EFTA).

En grundig bruksanvisning følger med hvert Rhino Horn.
Se video her på siden.

Rhino Horn Symbol

Rhino Horn produseres og distribueres av

Yogaprosess AS
Postboks 2599 Solli
0203 Oslo
Tlf 905 15 558
post@yogaprosess.com

Fremstilt av miljøvennlig, resirkulerbar PEHD (PolyEthylene High Density)
Fri for skadelige kjemikalier. Er undersøkt gjennom en REACH 168 test
Fri for kadmium – Fri for Bisphenol A (BPA) – Fri for ftalater